Boligpolitikk for deg og meg

Av Thor Eek

For boligbyggelagene som skal bygge og forvalte boliger har den politiske styringen av Norge stor betydning. Selv om det er kommunene som har det praktiske ansvaret med å behandle og vedta arealplaner, reguleringsplaner og byggesaker er det Stortinget som legger føringene med de lover og regler som vedtas.

Vi kan ikke snakke om bare ett boligmarked i Norge. Vi har mange delmarkeder. Oslo med stor mangel på boliger og svært høye boligpriser. Deler av Vestlandet som har hatt fallende boligpriser som følge av lavere aktivitetsnivå i oljesektoren. Småbyer med boligmarkeder i balanse, hvor boligbyggingen og boligprisene har fulgt den alminnelige pris- og lønnsutviklingen.

Uansett hvilken konkret markedssituasjon det er rundt om i landet, er det viktig at den overordnede nasjonale bolig- og bygningspolitikken legger til rette for gode og velfungerende boligmarkeder. Derfor ber boligbyggelagene om en stat som tar et større ansvar for å gjennomføre en aktiv boligpolitikk.

Det er viktig at boligbyggingen er stabil og tilpasset markedets behov. Dette er en av forutsetningene for «sunne» boligpriser slik at flere kan eie sin egen bolig. Her har boligbyggelagene en viktig rolle, men det er også politikernes ansvar å sørge for gode rammevilkår.

Staten må samordne seg bedre. En forutsigbar offentlig sektor hvor kompetanse og fagmiljø er samlet må være et mål. Det vil være bra for alle aktører i boligmarkedet, og dermed også komme deg og meg til gode.

Ett eksempel på hva nasjonale politikerne kan gjøre er å samle alle saker vedrørende byutvikling, plan, bolig og bygg i ett departement.

Økt sentralisering er en trend ikke bare i Norge, men i store deler av verden. Folk flytter til byene hvor det er knapphet på arealer. Det medfører behov for fortetting, bygge i høyden og boligbygging nær kollektivknutepunkt. Her må politikerne bli tøffere i sine prioriteringer til fordel for boliger.

Energibruken må reduseres og boliger må bli bedre egnet for økende antall eldre. Det er en stor utfordring å få tilstrekkelig modernisering og oppgradering av eksisterende boliger. Politikerne kan gi økonomiske bidrag til opprusting av eldre boliger. Ikke minst bør de øke tilskuddet til installering av heis i eldre bebyggelse slik at flere eldre kan bo lenger hjemme. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Mange unge sliter med å komme inn i boligmarkedet på grunn av de høye boligprisene. Samtidig har det blitt vanskeligere å få lån som følge av større krav til egenkapital. Dette skaper sosiale forskjeller som ikke er politisk ønsket, men som politikerne bør gjøre noe med.

En spissing og styrking av BSU ordningen og at det åpnes opp for at flere unge kan få startlån gjennom Husbanken er tiltak som kan trygge den suksesshistorien som eierlinja i boligpolitikken har vært.

Samtidig bør staten sørge for at det bygges et større antall studentboliger for blant annet å lette presset i boligmarkedet.

Boligbyggelagene vil og gjør mye, både når det gjelder boligbygging, boligfornyelse og boligforvaltning. Boligbyggelagene er bevisste samfunnsaktører som fører overskuddet tilbake til virksomheten for å gjøre mer til beste for medlemmene og samfunnet. Nå håper vi også en ny regjering, uansett farge, vil gjøre mer ved å prioritere boligsektoren høyere. For bolig og bomiljø er viktig for alle!

Thor Eek er administrerende direktør i NBBL. Han har tidligere ledet NBBLs advokatkontor og er ekspert på det det meste innenfor bolig og boligsamvirket. Følg han på twitter @ThorEek 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: