Kategorier
Bente Johansen Eldre Oppgradering

Gode boliger betyr trygghet, tilgjengelighet og trivsel

I Dagsavisen 25. september er forsker Einar Vetvik urolig for eldrebølgen. NBBL mener et viktig svar på utfordringen Vetvik tar opp, er gode og trygge boliger for eldre som kan bo mest mulig selvhjulpne i egne boliger.

Av Bente Johansen

I Dagsavisen 25. september er forsker Einar Vetvik urolig for eldrebølgen. NBBL mener et viktig svar på utfordringen Vetvik tar opp, er gode og trygge boliger for eldre som kan bo mest mulig selvhjulpne i egne boliger. Det reduserer behovet for sykehjem og omsorgsboliger. Dette er ønskelig for kommunene, men også eldre selv ønsker å bli boende lengst mulig hjemme.

Eldre boligmasse er dårlig tilpasset

Antallet eldre vil som nevnt i artikkelen i Dagsavisen øke sterkt framover, og ca. 50 prosent av alle over 80 år har en varig funksjonsnedsettelse.
Eldre boligmasse er gjennomgående dårlig tilpasset beboere med nedsatt funksjonsevne. Mange mindre steder mangler egnede boliger for eldre fordi det er ulønnsomt for utbyggere å sette i gang bygging med dagens prisnivå.

Flere har ansvar

Den enkelte må selv ta ansvar for at man bor i en egnet bolig, men det er samtidig behov for enkelte tiltak for å stimulere til de gode løsningene.

Boliger for eldre må inkluderes i boligdelen av kommuneplanen, og boligpolitikk og omsorgspolitikk må sees i sammenheng i kommunene.

Blant annet kan det i blokker være vanskelig å ta et eget ansvar – som for eksempel når det gjelder heis. NBBL mener derfor bevilgningen til etterinstallering av heis må styrkes for at flere eldre lavblokker skal få heis. Det er behov for flere økonomiske stimuleringstiltak for at eksisterende boliger skal oppgraderes til framtidens eldreboliger.

Trygghetsboliger

Det er også behov for mange nye boliger tilpasset eldre. Det er sentralt beliggende boliger nær service og kommunikasjon. Det er spesielt viktig at kommunene engasjerer seg når markedet selv ikke er i stand til å tilby slike boliger.

Hva med å innføre «trygghetsboliger» også i Norge slik man har i Sverige med litt ekstra service, trygghet og mulighet for møteplasser?

«Gode boliger for eldre»

For å sette boliger for eldre på dagsorden, mener NBBL det bør igangsettes et eget program «Gode boliger for eldre», jf. tilsvarende satsinger i Sverige og Finland. Kommunene må tilby rådgiving, veiledning om hvordan eldre kan tilpasse egen bolig. Dette for at eldre selv og borettslag og sameier der de bor i størst mulig grad kan ta ansvar.

Bente Johansen jobber med bolig- og interessepolitikk i NBBL. Hennes fagekspertise er boligmarkedet, universell utforming, boligetablering og eldreboliger. Følg henne på twitter @BenteJohans1

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s