Av Stian Oen

Boliglånsforskriften er først og fremst er et virkemiddel som er rettet inn mot husholdningenes låneopptak – og ikke boligmarkedet som sådan. Dette understreket Finanstilsynets direktør Morten Baltzersen da han nylig la frem tilsynets vurdering av boliglånsforskriften.

Kommentaren er innlysende og selvsagt, vil sikkert mange hevde. Likevel fant han altså grunn til å komme med den. Og det er egentlig ikke så rart: En av de praktiske konsekvensene av forskriften er jo at mange som ønsker å ta opp boliglån, likevel ikke får lov til det. Konsekvensen av dette igjen er at mange blir leietakere, mot eget ønske.

Eierlinja står sterkt i norsk boligpolitikk fordi den er viktig for framtidig velferd.

Så sterkt står den – at det knapt er noen partier som mener annet enn at så mange som mulig bør få eie egen bolig. Likevel er det mange som hindres av regelverket

Derfor mener jeg politikerne bør bli langt flinkere til å vedta ordninger og løsninger som sørger for at flere får sitt ønske om å kjøpe bolig oppfylt i dagens boligmarked – selv med den strenge låneforskriften.

En god start vil være å utvide ordningen med startlån til også å gjelde de som mangler egenkapital, men har god betjeningsevne.

Da vil i alle fall noen flere – i all hovedsak ungdom – kunne få oppfylt boligdrømmen sin.

Stian Oen er seniorrådgiver i NBBL, og jobber med interessepolitisk arbeid. Følg ham på Twitter @stianoen.