Kategorier
Byutvikling Regjeringen Tettstedsutvikling Thor Eek

Hvordan skape god byutvikling og byplanlegging?

Det er landets kommuner som har ansvar for å drive samfunnsplanlegging og byutvikling, men det fritar ikke staten for ansvar. På langt nær. Staten gir viktige rammebetingelser for kommunenes arbeid. Regelverk, målsettinger, ressurser og begrensninger styres i stor grad av staten. Hvis kommunal byplanlegging var et kjøretøy så har kommunene fått rattet, mens staten har foten på både gass- og bremsepedal.

Av Thor Eek

Det er landets kommuner som har ansvar for å drive samfunnsplanlegging og byutvikling, men det fritar ikke staten for ansvar. På langt nær. Staten gir viktige rammebetingelser for kommunenes arbeid. Regelverk, målsettinger, ressurser og begrensninger styres i stor grad av staten. Hvis kommunal byplanlegging var et kjøretøy så har kommunene fått rattet, mens staten har foten på både gass- og bremsepedal.

Miljøriktig fortetting

Framover vil utbygging i større grad skje ved fortetting og utvidelse rundt eksisterende knutepunkter. Det innebærer konsentrert bebyggelse og høy utnyttelse. Det er arealeffektivt, klimavennlig og gir mindre belastning på trafikk og miljø.
Samtidig kjennetegnes byfortetting og transformasjon med mange aktører og kompliserte eiendomsforhold. Det krever andre modeller for finansiering og gjennomføring av infrastruktur og fellesfunksjoner. Regelverk og praksis må bedre tilpasses den nye tid, ikke minst det faktum at de fleste reguleringsplaner i dag fremmes av private. Regjeringens nylige reviderte boligstrategi og Jeløyaplattformen peker på at det må legges til rette for mer effektiv utbygging i kompliserte fortettings- og transformasjonsområder. Det gjenstår å se om dette fører til reell effektivisering og raskere prosesser.

Digital kommunal planlegging

Regelverket stiller strenge krav til prosess, utredning, åpenhet og medvirkning. Ikke uten grunn. Det er nær sammenheng mellom grundig planlegging og gode boligområder. Men regelverket er komplisert og blir praktisert forskjellig.

Det er rett nok det samme regelverket som skal forvaltes av alle landets kommuner, men det oppleves likevel slik at det er like mange måter å behandle en reguleringsplan på som det er antall kommuner. Noen vil mene at det er flere, fordi ulike saksbehandlere og ulike planforslag også skaper variasjon. Uansett, dette kan ikke fortsette. Og det er mulig å gjøre noe med det.

Digitalisering av planprosessen kan gi en betydelig bedring. Gode digitale løsninger for innsending og behandling av planforslag, innsyn og medvirkning, samt tilgang og gjenbruk av informasjon er avgjørende. Men da er det nødvendig med standardisering av planprosessen og behandlingen. Og standardisering vil sikre mer likebehandling i kommunene da det er bygd inn i systemene, samtidig som saksbehandlere kan få den samme veiledningen om regelverket.

For å få fart på digitalisering må noen ta en førende og samlende rolle og stake ut retning.

Stat, kommuner, brukerne og IKT-leverandørene må koordineres og oppgaver fordeles. Det må identifiseres områder med størst gevinst, og lages tydelige strategier og mål for å utløse disse gevinstene. Det er ingen tvil om at denne «noen» i førersetet bør være staten, som eier regelverket, gir oppgaver til kommunene og setter mål for planleggingen. Det innebærer at staten også må stille midler til disposisjon for digitaliseringen.

Uforenelige interesser – det må velges

Utbyggingspolitikk og planlegging bør dreie seg om å sette mål for utvikling av samfunnet. Samfunnet må møte utfordringene med flyttemønster, aldrende befolkning, unges boligbehov, transport og miljø. Det må prioriteres og skjæres igjennom. Motsetninger kan være uforenlige. Utbygging eller ingen utbygging. Bevaring eller riving. Slike motsetninger løses ved å ta en beslutning, og stå for den. Da må det velges side, mellom storsamfunnets behov og konsekvenser for naboskap, mellom flere nye boliger eller bevaring av villaer og eplehager. Denne virkeligheten må komme tydeligere fram i den nye byfortettingens tid.

Vi må slutte å snakke om arealplanlegging som prosesser og verktøy som skal fange opp alle gode intensjoner, og møte alle ønsker og behov. Hvis alt blir viktig, så blir kanskje ingenting viktig?

Å prioritere opp noe innebærer også å prioritere ned noe annet. Planlegging skal brukes for å nå samfunnets mål. For byenes del innebærer det blant annet å møte befolkningsvekst ved å bygge flere boliger nær bysentra og kollektivknutepunkt.

Thor Eek er administrerende direktør i NBBL. Han har tidligere ledet NBBLs advokatkontor og er ekspert på det det meste innenfor bolig og boligsamvirket. Følg han på twitter @ThorEek.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s