Kategorier
Boligøkonomi Boligmarkedet Boligpolitikk Eldre Heis Tore Johannesen

5 fakta-punkter om forslaget til statsbudsjett

Tore Johannesen, avdelingsdirektør for interessepolitikk og kommunikasjon i NBBL, peker her på 5 punkter det er verdt å få meg seg for deg som er interessert i boligpolitikk.

Av Tore Johannesen

For deg som er interessert boligpolitikk, kan det være nyttig å notere seg følgende:

1. Husbanken videre på lavbluss – der startlån har førsteprioritet

Husbankens lånerammer er redusert flere år på rad, og den nedadgående trenden videreføres: Fra 17 mrd kroner i 2018 til 16 milliarder i 2019. Fra regjeringens side understrekes det at startlån og lån til utleieboliger skal prioriteres. NBBL og mange av de politiske partiene på Stortinget har gått inn for en utvidelse av målgruppen for startlån (i retning vanlig ungdom). Regjeringens forslag for 2019 går imidlertid ikke i en slik retning.

2. Tilskudd til etterinstallering av heis videreføres

Husbanken forvalter en rekke tilskuddsordninger og NBBL har de siste årene vært særlig opptatt av økonomisk støtte til etterinstallering av heis i eldre blokker. Etter kutt i tilskuddsramma både i 2016 og 2017 var NBBL spent hva som regjeringen ville foreslå for 2019. At det nå foreslås en videreføring av 2018-nivået på 50 millioner kroner, ser NBBL som en halv seier. En bred omtale av betydningen av heis i budsjettforslaget, gir også forhåpninger om økt satsing i årene framover.

3. Leie-til-eie

Det er mye omtale av ulike leie-til-eie-konsepter for tiden. I budsjettforslaget gir regjeringen uttrykk for at den ønsker at leie-til-eie-modeller skal tas i bruk i hele landet, for å bidra til at også vanskeligstilte skal kunne eie bolig. Det regjeringen her har i tankene, er utelukkende modeller i regi av kommunene med bistand fra Husbankens låne- og tilskuddsordninger. NBBL og andre har imidlertid ønsket at Husbanken kunne gå inn i leie-til-eie-prosjekter myntet på vanlig ungdom. Det er ingen signaler fra regjeringen i foreliggende budsjettforslag om at de vurderer å gå inn for en slik utvidelse.

4. Hva med de BSU?

Det foreslås ingen endringer i BSU-ordningen. Både dagens maksimale sparebeløp på kr. 300.000 og det maksimale årlige sparebeløpet på kr. 25.000 blir dermed liggende fast. I realiteten betyr det en reduksjon i maksimalt og årlig sparebeløp, sammen-lignet med boligprisutviklingen. NBBL har foreslått en mer treffsikker BSU-ordning, ved at den forbeholdes førstegangskjøpere. Da vil også både årlig og samlet sparebeløp kunne økes uten at ordningen blir dyrere for staten.

5. Boliger til eldre og pleietrengende

Regjeringen har satset sterkt på omsorgsboliger og sykehjem og dette videreføres i 2019-budsjettet med 1 500 nye boliger/plasser. Tilskuddet er økonomisk delt i to like store deler: Tildeling til rehabilitering av eksisterende plasser, og til tilvekst av nye plasser. NBBL har i sitt innspill til 2019-budsjettet foreslått at det også bør kunne gis økonomisk støtte til såkalte Trygghetsboliger (omtalt i regjeringsplattformen); dvs. godt tilrettelagte boliger for eldre med service og god tilgjengelighet, men uten heldøgnsomsorg. NBBL har foreløpig ikke nådd fram med vårt forslag her, men vi har godt håp om mer variert bruk av økonomiske stimulanser på dette området i tiden framover.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s