Er det norske boligmarkedet en ulikhetsmaskin?

Av Thor Eek

Mange har hevdet dette, men det er samtidig et faktum at den norske eierlinja har gitt en uvanlig bred spredning av boligformue.

Eierlinja og boligsamvirket

Bolig¬samvirket er det fremste og tydeligste utrykket for hvordan vi i Norge har fått til en bredere boligeierlinje enn i de aller fleste andre land. 8 av 10 eier sin egen bolig. Også boligblokker er i all hovedsak eid av beboerne selv, mens dette i stor grad er en boligtype som enten er eid av kommuner eller private eiendomsaktører i mange andre land. I NBBL er vi særdeles opptatt av at vi gjennom boligpolitikken greier å opprettholde en eierlinje som omfavner det store flertallet i befolkningen.

Økt ulikhet

SSBs ferske rapport om utviklingen i formuesulikhet mellom 1995 og 2016 viser imidlertid at boligformuen i Norge har blitt mer ulikt fordelt. Dette kan selvsagt ses på som bekymringsfullt. Men som vi alle vet er dette en tidsperiode hvor bolig¬prisene generelt har økt betydelig. At dette har bidratt til en noe større avstand mellom de som har lite og mye boligformue synes ikke jeg er spesielt overraskende eller urovekkende.

Men samtidig ser jeg andre utviklingstrekk som gir større grunn til bekymring: I følge Levekårsundersøkelsene har andelen boligeiere blant lavinntekts¬grupper gått fra 39% i 2003 til 29% i 2016. Enslige forsørgere er også i veldig mye større grad leietakere enn par med barn. I følge SSB har også andelen som bor til leie mer generelt økt med en halv prosent fra 2015 til 2017. Ikke mye – men likevel er det feil vei. Representerer dette et forvarsel på noe mer generelt?

Skyer i horisonten?

Både i USA og England eier unge mennesker i klart mindre grad sin bolig enn hva de gjorde for relativt få år tilbake. Det blir det hevdet at noe av forklaringen på utviklingen ligger i at profesjonelle eiendomsinvestorer presser vanlige husstander ut av markedet. Dette er foreløpig ikke noe stort problem i Norge – men tendensene er der. Nye former for «gårdeiere» har vokst seg store på få år.

Såkalt hyblifisering, samt oppkjøp av hele eller deler av gårder for å drive profesjonelt organisert airbnb, representerer også etter min mening klare trusler mot den norske eierlinja. Derfor spør jeg: Er det fare for at heller ikke vi greier å opprettholde den brede eierlinja framover? Jeg er i alle fall urolig for dette. Og for å tegne opp et litt annet trusselbilde: Kan vi være trygge på at de langsiktige virkningene av høy gjeldsgrad, stigende rente og en stram boliglånsforskrift ikke innebærer noen trussel mot den norske eierlinja?

Foreldrebanken

Ett forhold hjelper klart til med å opprettholde andelen boligeiere: Tall fra Levekårsundersøkelsen i 2015 viste at ca. halvparten av de mellom 20- og 30 år, og som hadde kjøpt bolig i løpet av de siste fem årene, hadde fått en eller annen form for foreldrestøtte. Selv om den fordelingspolitiske profilen på «Foreldrebanken» neppe er ideell, mener jeg at det er naturlig og bra at den er der.

Mange godt voksne har kommet veldig lett til store boligformuer. 25-års nærmest vedvarende boligprisvekst har sørget for det. Er det derfor en mer rettferdig og aktiv bruk av Foreldrebanken som må til for å sikre eierlinja i framtida? Men da synes jeg vi samtidig må spørre: Hvor problematisk blir dette for de som ikke har en sånn støtte i ryggen?

Sterkere virkemidler

Hvis det er flere enn meg som er urolig for at eierlinja står under press, trenger vi da nye politiske initiativ og virkemidler for å sikre den? Bør det fra politisk hold legges inn enda sterkere økonomiske insitamenter for å hjelpe særlig ungdom inn i sin første bolig?

I NBBL tror vi det – og vi har tatt til orde for både mer offensive spare– og låneordninger, samt nye boligkonsepter for ungdom i etableringsfasen. Hvis vi ikke får dette på plass, er jeg redd vi bare må akseptere at en noe større gruppe – særlig av unge mennesker – blir å finne på leiemarkedet i tida framover.

Thor Eek er administrerende direktør i NBBL. Han har tidligere ledet NBBLs advokatkontor og er ekspert på det det meste innenfor bolig og boligsamvirket. Følg han på twitter @ThorEek.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: