Borgerlig bolig-paternalisme

Av Tore Johannesen

Med unntak av noen små mindre dipp har boligprisene pekt oppover i mer enn 25 år. Dette har gitt mange godt voksne en solid egenkapital, mens det samtidig har skapt en høy terskel inn i boligmarkedet for de unge. Fra ulike deler av det politiske landskapet har det derfor blitt framført bekymringer på vegne av dem som ikke får hjelp hjemmefra til å kjøpe sin første bolig.

Jakten på tiltak

Rop om boligpolitiske tiltak for å bøte på denne forskjellen har også vært en del av bildet. Aktører på venstresida har nok ropt høyest og derfor ble sikkert flere enn meg noe overrasket når Høyre i Stavanger (DN 20. februar) gikk ut og argumenterte for at kommunen bør etablere en låne-garantiordning for unges boligkjøp. John Peter Hernes, ordførerkandidat for Høyre i Stavanger, begrunner forslaget (som alle de borgerlig samarbeidspartiene står bak) opp mot dagens boliglånsforskrift og dennes strenge krav til egenkapital.

Forslaget gjør at kommunen kan tre inn i rollen som boligkjøpers foreldre – der disse ikke kan bistå med den økonomiske hjelpen de unge førstegangskjøperne trenger. Formålet er å nå «de som trenger det mest». Som det påpekes i DN-oppslaget skal dette oppnås gjennom «å sile ut de unge med god råd og mulighet for foreldrehjelp». Høyres ordførerkandidat påpeker også at det er en hovedutfordring «å forsikre seg om at førstegangskjøperen faktisk ikke har mulighet til foreldrehjelp».

Umulig og politisk ukorrekt

Det er ikke vanskelig å ha sympati med forslagstillernes ønske om å bidra til å løse de unges vanskeligheter med å etablere seg med egen bolig. Men har forslagstillerne tenkt godt nok gjennom hva det innebærer å behovsprøve tiltaket opp mot foreldrenes økonomi? Det samme spørsmålet kan også gå til DN-kommentator Anita Hoemnes, som 21. februar karakteriserer dette som et legitimt boligpolitisk virkemiddel.

Det er særlig to aspekter ved forslaget som er problematiske.

Det ene er å sette den økonomiske grensa for når kommunen mener at foreldrene kan hjelpe sine håpefulle. Her kan det vel hevdes at dette i mange tilfelle vil være tilnærmet umulig – ikke minst i «kompliserte ekteskapskonstellasjoner» med mine, dine og våre barn. Men viktigere: En slik form for behovsprøving sier indirekte at hvis foreldre kan – så skal de hjelpe sine voksne barn økonomisk inn på boligmarkedet.

Ikke minst sett fra et borgerlig ståsted vil jeg hevde at dette må være en problematisk virkemiddel-utforming å gå inn for. Skal vi slutte fra politisk hold å betrakte voksne som økonomisk selvstendige individer? Er det virkelig legitimt å gå inn for en politikk som sier at kan du støtte dine barn økonomisk inn på boligmarkedet, ja så skal du.

Politikk og samfunn

Høyres ordførerkandidat må selvsagt mene dette som privatperson, men er det legitimt å legge dette synspunktet til grunn gjennom politiske virkemidler? Er ikke dette – særlig sett fra et prinsipielt borgerlig ståsted – å gripe inn i det som utvilsomt bør tilhøre sivilsamfunnet og privatsfæren? Jeg vil mene det. Personlig kan jeg godt innrømme at jeg føler meg nærmest moralsk forpliktet til å bruke noe av min særdeles lett opparbeidede boligkapital til å hjelpe mine sønner, men innser selvsagt at andre i tilsvarende situasjon ikke opplever det på samme måte.

Selv om intensjonen er god, er derfor min oppfordring til politikerne: Dropp alle tanker om å behovsprøve boligøkonomiske ordninger opp mot foreldrenes økonomi.

Foreslå derimot gjerne virkemidler som indirekte ikke er så interessante for unge som enten med egne midler eller ved hjelp av foreldre greit kan fikse et boligkjøp uten bistand. Å begrense og forbedre BSU-ordningen til fasen før man kjøper bolig vil f.eks. være å gå i denne retningen. En gjeninnføring av en Startlånsordning som er innrettet mot små og rimelige boliger for ungdom er etter min mening et annet eksempel.

Tore Johannesen er spesialrådgiver og jobber med interessepolitikk i NBBL.

Dette innlegget ble også publisert av Stavanger Aftenblad 2. mars 2019.

(Foto: Nadia Frantsen)

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s