Kategorier
Boligbyggelag Boligbygging Boligsamvirket Thor Eek

Boligbyggelag bygger boliger

I 2016 sørget boligbyggelagene for 4200 nye boliger til sine medlemmer. Dette utgjorde 13,5 prosent av den totale igangsettingen av boliger i Norge.

Kategorier
Boligøkonomi Boligmarkedet Christian Frengstad Bjerknes

Spare til egen bolig – er det mulig?

Ellevill boligprisvekst gjør det stadig vanskeligere å etablere seg på boligmarkedet. På landsbasis har boligprisene økt hele 13 prosent det siste året. Det betyr at gjennomsnittsboligen koster omtrent 408.000 mer i dag enn for ett år siden.

Kategorier
Heis Oppgradering Thor Eek

Revidert budsjett må løfte heisprosjekter

I statsbudsjettet for 2017 ble bevilgningen til etterinnstallering av heis i eldre blokkbebyggelse redusert til under 70 millioner kroner, en reduksjon på over 20 millioner kroner. Dette til tross for at det er et felles politisk mål i Norge at eldre skal bo lengst mulig hjemme.

Kategorier
Eierseksjonsloven Henning Lauridsen

Kommentarer til ny eierseksjonslov

Regjeringen skal ha ros for en rekke forslag til forbedringer og klargjøringer som NBBL mener vil være gode tiltak. Men loven kan bli enda bedre ved å gjøre ytterligere justeringer.

Kategorier
Bente Johansen Eldre Oppgradering

Aktive eldre trenger egnede boliger

For å få flere aktive eldre forutsetter det bolig og omgivelser som egner seg å bo i. Det legger grunnlaget for muligheten til sosial aktivitet og deltagelse i samfunnet.

Kategorier
Plan- og bygningsloven Tettstedsutvikling Thor Eek

Staten må samordne seg selv

By- og tettstedsutforming vil dominere norsk politikk og samfunnsutvikling i årtier framover. Tett og konsentrert utbygging er et etablert mål, men uten en samordnet stat blir det vanskelig å nå målet.

Kategorier
Byggeregler Thor Eek

Hvorfor så ulike?

Ulike byggeregler gjør det umulig å bygge samme hustype i de nordiske landene. Dette fordyrer og hemmer konkurransen ifølge en ny rapport som ble lagt fram på NBOs årskonferanse i Helsingfors.