Bloggerne

Thor Eek
Thor er administrerende direktør i NBBL. Han har tidligere ledet NBBLs advokatkontor og er ekspert på det det meste innenfor bolig og boligsamvirket.
Twitter: @ThorEek


Tore Johannesen

Tore er spesialrådgiver og jobber med interessepolitikk i NBBL.


Christian Frengstad Bjerknes

Christian er NBBLs økonomi-, finans- og boliganalytiker.
Twitter: @cfbjerknes


Bente Johansen

Bente jobber med bolig- og interessepolitikk i NBBL. Hennes fagekspertise er boligmarkedet, universell utforming, boligetablering og eldreboliger.
Twitter: @BenteJohans1


Ketil Krogstad

Ketil jobber med interessepolitikk innenfor bolig og bygg i NBBL. Hans spesialområder er plan- og byggesak.


Tonje Rock Løwer

Tonje er kommunikasjonssjef i NBBL og blogger om NBBLs interessepolitiske saker og boligsamvirket.
Twitter: @tonjerock


Henning Lauridsen

Henning er avdelingsdirektør og advokat i NBBL.
Twitter: @hlaurid


Stian Oen

Stian er seniorrådgiver i NBBL, og jobber med interessepolitisk arbeid.
Twitter: @stianoen