Bloggerne

Bård Folke Fredriksen
Adm. direktør i NBBL.
Twitter: @FolkeFredriksen


Christian Frengstad Bjerknes
Christian er NBBLs sjeføkonom.
Twitter: @cfbjerknes


Bente Johansen

Bente jobber med bolig- og interessepolitikk i NBBL. Hennes fagekspertise er boligmarkedet, universell utforming, boligetablering og eldreboliger.
Twitter: @BenteJohans1


Line C.B. Bjerkek

Advokat i NBBL.


Ketil Krogstad

Ketil jobber med interessepolitikk innenfor bolig og bygg i NBBL. Hans spesialområder er plan- og byggesak.


Tonje Rock Løwer

Tonje er kommunikasjonsdirektør i NBBL og blogger om NBBLs interessepolitiske saker og boligsamvirket.
Twitter: @tonjerock


Laila Marie Bendiksen

Advokat i NBBL.


Tore Johannesen

Tore er spesialrådgiver og jobber med interessepolitikk i NBBL.