God bolig – hva er det, og for hvem?

Myndighetene mener at gode boliger skal tilfredsstille strenge miljø- og klimakrav, krav til sikkerhet og ikke minst være velegnet for alle – i alle livets faser. Dette ser ut til å samsvare dårlig med det folk flest er opptatt av. Det kan derfor være utfordrende for boligbyggere å selge boliger som tilfredsstiller myndighetenes krav og samtidig møter boligkjøpernes ønsker. Alt koster, og alt koster mye.

Laber eldreboligsatsing

Målet om at flere kan bo hjemme lenger blir ikke tilstrekkelig fulgt opp i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020. Til tross for at dette er tiltak samfunnet som helhet vil tjene på, er statsbudsjettet rett og slett for puslete.

Heissatsing ble vinn-vinn

Disse tre borettslagene klinket til og investerte i heis. Tall viser at flere bør gjøre som boligbyggelaget i den lille sognekommunen. Ikke bare har heistilgangen gjort hverdagen enklere for beboerne – det har også redusert etterspørselen etter omsorgsboliger i kommunen.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑