Boligpodden #4

Er det greit å røyke på balkongen når man bor tett på andre? Hvor mange timer i døgnet tilbringer vi i boligen vår? Og hvis du måtte velge mellom å bo enten inne eller ute hele livet, hva ville du valgt?

Uvanlig allianse ga uklokt utspill

KrF og SVs ungdomspartier fant tidligere denne måneden sammen i det som må kunne kalles en nokså uvanlig allianse, for å få fjernet BSU-ordningen. Jeg mener det er et svært uklokt utspill.

Motbakke for startlånutvidelse

En utvidelse av startlånordningen til å omfatte flere vil mest sannsynlig ikke skje. Det betyr at unge frarøves et treffsikkert virkemiddel for å komme seg inn på boligmarkedet.

På tide å fjerne tomtefesteordningen

Finansavisen skriver i dag om et tomtefestesjokk. Til sammen 78 seksjonseiere i fem sameier på Nordstrand i Oslo risikerer å få seksdoblet festeavgiften. Bortfester krever at de skal betale nærmere 10 millioner kroner for å få lov til å ha boligene sine stående på tomten de neste 10 årene.

NBBL er for trygg bolighandel

Kjøp av bolig er for de fleste den største investeringen man gjør. Det er derfor viktig at det skjer i ordnede former, og at det ikke blir flere konflikter enn nødvendig.