Gjør Norge ladeklart

Samme dag som Norges statsbudsjett 2019 ble lagt fram, kom det også en rapport fra FNs klimapanel om jordas helsetilstand. En stor prosent av utslippene som må kuttes, må gjøres i transportsektoren.

Boligbyggelag bygger boliger

I 2016 sørget boligbyggelagene for 4200 nye boliger til sine medlemmer. Dette utgjorde 13,5 prosent av den totale igangsettingen av boliger i Norge.