Kategorier
Airbnb Boligmarkedet Borettslag Eierseksjonsloven Henning Lauridsen Plan- og bygningsloven Regjeringen Sameie

Utleiemaskiner og hyblifisering – er det lovlig?

I noen salgsannonser for boliger fremheves det at boligen er en utleiemaskin. I de fleste tilfeller er det leiligheter som er hyblifisert, dvs. at den er bygd om til mange små rom som leies ut enkeltvis. Utleiemaskiner kan i noen tilfeller være forbudt.

Kategorier
Boligpolitikk Borettslag Elbil Henning Lauridsen Oppgradering Sameie

Sameiestyrer må legge til rette for lading av elbiler

Et sameiestyre kan nekte en beboer å etablere ladestasjon dersom sameiet ikke har nok strømkapasitet til å tilby ladestasjoner på samtlige biloppstillingsplasser, uttaler advokat Paal Haugaard på Hegnar.no. NBBLs advokat Henning Lauridsen mener dette er feil.

Kategorier
Boligbyggelag Boligbygging Boligmarkedet Borettslag Byutvikling Husbanken Oppgradering Tettstedsutvikling Tore Johannesen

Oppgradering er byfornyelse

Større moderniseringsutfordringer i områder med konsentrert boligbebyggelse havner raskt i skjæringspunktet mot byfornyelse. Det er mange gode grunner til å få i stand dette, men ikke uten offentlig deltakelse.

Kategorier
Boligbyggelag Boligbygging Boligmarkedet Boligsamvirket Borettslag Sameie Stian Oen

10 tall om boligbyggelagene i 2017

2017 var et svært godt år for boligbyggelagene i Norge. Her er ti tall som forteller hvorfor.

Kategorier
Bente Johansen Borettslag Eldre Heis Husbanken Oppgradering Sameie

Krevende å oppgradere når man eier bolig i felleskap i blokker og rekkehus

Vi skal ikke stikke under en stol at det kan være utfordrende å eie i fellesskap – spesielt når byggene blir eldre og det er behov for store oppgraderinger. Store drømmer på lille Lynghaug er en film om større oppgradering i et eldre borettslag i Bergen.

Kategorier
Bente Johansen Borettslag Eldre Heis Husbanken Oppgradering

Trygg bolig – lengst mulig

I november la Statistisk sentralbyrå fram rapporten «Framtidens eldre i by og bygd». Der beskrives det hvordan den eldre befolkningen varierer i dag, og hvordan utviklingen vil gå mot 2040. Boligsituasjonen er en del av dette.

Kategorier
Airbnb Borettslag Henning Lauridsen Sameie

Hotelldrift i borettslag og sameier

Det bør være en grei sak for styret å unngå at beboere plages av hotelldrift à la Airbnb. Det er nemlig ulovlig bruk at boligseksjoner.

Kategorier
Borettslag Elbil Henning Lauridsen Sameie

Lading av elbiler skaper konflikt i borettslag og sameier

I mange borettslag har lading av elbiler blitt en het potet, skriver Stavanger Aftenblad 10. november. Avisen refererer til ett tilfelle der beboerne over natten fikk beskjed om at de ikke lenger kunne lade elbilen sin i borettslagets garasje. Anlegget var ikke godkjent for lading av elbiler. Å legge om til nytt anlegg kan koste noen hundretusen.

Kategorier
Borettslag Eierseksjonsloven Elbil Henning Lauridsen Sameie

Nye regler om lading av elbil i borettslag og sameier

Ingen land har flere elbileiere per innbygger enn det vi har i Norge. Mange av oss står på ventelister til nye modeller før de er lansert. Flere og flere borettslag og sameier har tilrettelagt for lading av elbil i forbindelse den raske veksten i antall elbiler og ladbare hybrider.