Kategorier
Byggeregler Oppgradering Podcast Ungdom

Boligpodden #35: Studentboliger med Marte Øien fra Norsk studentorganisasjon

Per 1. august sto i underkant av 18.000 studenter i kø for å få studentbolig i Norge. Det er både behov for å bygge flere studentboliger og for å oppgradere eller rehabilitere flere av de eksisterende. Hvordan får man til dét? Når bør man søke om studentbolig for å bli tildelt en? Og hva gjør man hvis man ikke finner et sted å bo? Marte Øien er leder i Norsk studentorganisasjon (NSO) og presenterer både tall og råd.

Kategorier
Boligmarkedet Byggeregler Oppgradering Ungdom

Norge mangler studentboliger

August betyr semesterstart for titusenvis av studenter rundt omkring i hele landet. Like årvisst er nyhetsoppslagene om studentboligmangel og lovnader fra politikerne om at nå skal det bygges flere studentboliger.

Kategorier
Boligbygging Byggeregler Byutvikling Plan- og bygningsloven Podcast

Boligpodden #30: Gro Sandkjær Hanssen, NIBR (OsloMet)

Gro Sandkjær Hanssen er forsker ved by- og regionforskningsinstituttet NIBR på OsloMet. Hun gjester Boligpodden for å snakke om EVAPLAN, byplanlegging, plan- og bygningsloven og en tredje boligsektor.

Kategorier
Boligbygging Boligmarkedet Boligpolitikk Byggeregler Byutvikling Ketil Krogstad Klima og miljø Tettstedsutvikling

Klima eller unge og barnefamilier – ja takk, begge deler!

Fortetting av byer innenfra og ut fører til mindre bilbruk, økt kollektivtransport og reduserte klimagassutslipp. NBBL er opptatt av fortetting nettopp av den grunn. Ulempen er at det kan utelukke flere fra boligmarkedet.

Kategorier
Byggeregler Ketil Krogstad Plan- og bygningsloven Regjeringen

Kjære kommunalminister – Mangel på dokumentasjon hindrer ønsket digitalisering

Kommunalminister Monica Mæland har nå fått et viktig spørsmål på bordet. Hvilken dokumentasjon skal følge med et bygg fra entreprenør til eier for at eier skal kunne drifte og vedlikeholde bygget? Departementets svar er kritisk viktig for drift og bruk av bygningsmassen i Norge, samt for kostnader og byggkvalitet.

Kategorier
Boligbygging Boligpolitikk Byggeregler Byutvikling Husbanken Plan- og bygningsloven Tore Johannesen

Samling av bolig, bygg og plan

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) la tidligere i år fram en rapport som avdekker stor usikkerhet blant utbyggere om hva de kan forvente seg av krav fra kommunene i planprosesser. Rapporten tegner også et bilde av ganske stor gjensidig mistillit mellom utbyggere og kommunen.

Kategorier
Boligbygging Boligmarkedet Boligpolitikk Byggeregler Byutvikling Ketil Krogstad Plan- og bygningsloven Regjeringen

Ny boligstrategi: Paradokser i regjeringens boligpolitikk

Et paradoks er manglende samsvar mellom hva en teori sier og hva sunn fornuft forventer. Det er altså en selvmotsigelse som likevel rommer en sannhet. Politikken er full av paradokser. Ketil Krogstad tar for seg tre paradokser i regjerings boligstrategi.

Kategorier
Boligøkonomi Boligbygging Byggeregler Ketil Krogstad

Oppgradering av bolig – når det beste blir det godes fiende

Hva pokker betyr det å vise at «det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader»?

Kategorier
Boligbygging Boligmarkedet Byggeregler Byutvikling Ketil Krogstad

Hva skaper god boligkvalitet?

Camilla Moneta fra Norske Arkitekters Landsforbund ønsker at stat og kommune skal bestemme hva som er en god bolig for deg med skremmebilder av trangboddhet og barn som må sove i kommodeskuffer. Det hun foreslår er å helle barnet ut med badevannet.

Kategorier
Byggeregler Byutvikling Ketil Krogstad Plan- og bygningsloven

Reguleringsplan: Alle kan ikke få!

God boligplanlegging handler om å ta et valg og stå for det. I Norge prøver vi å gjøre alle til lags, noe som ofte fører til krevende prosesser, vanskelige valg og til sist – skuffelse.