Kategorier
Boligbygging Boligpolitikk Byggeregler Byutvikling Ketil Krogstad Plan- og bygningsloven

Er økt boligbygging et spørsmål om holdninger?

Blir det raskere, enklere og billigere å bygge boliger her i landet den dagen vi slutter å gjøre boligbygging til et problem?

Kategorier
Boligøkonomi Boligbygging Boligmarkedet Byggeregler Ketil Krogstad

Hva og hvem bestemmer boligkvaliteten?

Alle har vi et ønske om å bo i en god bolig, men vi har ulike kriterier som definerer hva det er.

Kategorier
Byggeregler Thor Eek

Hvorfor så ulike?

Ulike byggeregler gjør det umulig å bygge samme hustype i de nordiske landene. Dette fordyrer og hemmer konkurransen ifølge en ny rapport som ble lagt fram på NBOs årskonferanse i Helsingfors.