Kategorier
Boligpolitikk Klima og miljø Regjeringen Thor Eek

Klimapolitisk kinderegg til regjeringsforhandlingene

Thor Eek skriver her om klimapolitiske tiltak som kan motivere KrF til å gå inn i regjering, være viktig nok for Venstre og godtas av Frp og Høyre.

Kategorier
Boligøkonomi Boligbygging Boligmarkedet Boligpolitikk Thor Eek Ungdom

Er det norske boligmarkedet en ulikhetsmaskin?

Mange har hevdet dette, men det er samtidig et faktum at den norske eierlinja har gitt en uvanlig bred spredning av boligformue.

Kategorier
Boligsamvirket Borettslag Elbil Oppgradering Sameie Thor Eek

Gjør Norge ladeklart

Samme dag som Norges statsbudsjett 2019 ble lagt fram, kom det også en rapport fra FNs klimapanel om jordas helsetilstand. En stor prosent av utslippene som må kuttes, må gjøres i transportsektoren.

Kategorier
Byutvikling Regjeringen Tettstedsutvikling Thor Eek

Hvordan skape god byutvikling og byplanlegging?

Det er landets kommuner som har ansvar for å drive samfunnsplanlegging og byutvikling, men det fritar ikke staten for ansvar. På langt nær. Staten gir viktige rammebetingelser for kommunenes arbeid. Regelverk, målsettinger, ressurser og begrensninger styres i stor grad av staten. Hvis kommunal byplanlegging var et kjøretøy så har kommunene fått rattet, mens staten har foten på både gass- og bremsepedal.

Kategorier
Boligpolitikk Byutvikling Regjeringen Thor Eek

Boligpolitikk og byvekstavtaler

Regjeringen har satt i gang en ny runde med forhandlinger om byvekstavtaler. Ordførere og byrådsledere i ni av landets største byområder har takket ja til å delta sammen med staten for å nå målet om at veksten i persontransport kan tas med kollektive løsninger, sykkel og gange.

Kategorier
Boligøkonomi Boligmarkedet Husbanken Leie-til-eie Thor Eek Ungdom

Trenger mer startlån

Det er svært positivt at landets kommuner nå benytter både bostøtte, startlån og kommunale leie-til-eiemodeller til å skaffe egen eid bolig til de som trenger det mest. Vi trenger at ulike ordninger brukes sammen med hverandre for å hjelpe flest mulig inn i boligmarkedet.

Kategorier
Boligbyggelag Boligmarkedet Leie-til-eie Statsbudsjett Thor Eek Ungdom

Leie til eie – nye signaler fra regjeringen?

Høstens statsbudsjett, opposisjonens alternative budsjetter, samt finanskomiteens budsjettinnstilling viser klart at partienes engasjement rundt leie-til-eie lever i beste velgående.

Kategorier
Boligbyggelag Boligbygging Boligmarkedet Thor Eek

Boligpolitikk for deg og meg

For boligbyggelagene som skal bygge og forvalte boliger har den politiske styringen av Norge stor betydning.

Kategorier
Boligbyggelag Boligbygging Boligmarkedet Boligsamvirket Thor Eek

Boligbyggelagene er ikke helt som andre boligutviklere

I Aftenpostens A-magasin fredag 26. mai er det en stor reportasje om Obos. Her presenteres boligbyggelagets utvikling fra å være hovedstadens sosiale boligbygger fra starten i 1929 til i dag å være Norges desidert største boligutvikler.

Kategorier
Eldre Heis Thor Eek Tilgjengelighet

Fornyelse i revers

Eldre boligblokker og rekkehus har stort potensial for energieffektivisering ved etterisolering og nye energisystemer.