Boligpodden #23

Gjengen har igjen med seg Henning Lauridsen. Han har vært på en usedvanlig actionfylt høring om avhendingsloven. NBBL vil ha tryggere boligsalg med fokus på forbrukerne, altså både kjøper og selger. Stortingsmeldingen «Muligheter for alle» ble lagt frem 1. mars, men nevner nesten ingenting om bolig. Det etterlyser NBBL.

NBBL er for trygg bolighandel

Kjøp av bolig er for de fleste den største investeringen man gjør. Det er derfor viktig at det skjer i ordnede former, og at det ikke blir flere konflikter enn nødvendig.