Kategorier
Bård Folke Fredriksen Boligbyggelag Boligbygging Boligmarkedet Boligsamvirket Borettslag Leie-til-eie Sameie Ungdom

Vi former våre bygninger, deretter former de oss

De unge ser frem til å skape sitt eget hjem. Bli ferdig med utdannelsen. Få seg jobb og kjæreste, og så kjøpe bolig for å bygge sitt eget rede. Det samme gjorde jeg. Borettslagsleiligheten var ikke så stor – ikke hadde den drømme-beliggenhet heller. Men for en lykke da jeg fikk nøkkel til mitt eget hjem. Senere flyttet kjæresten min inn og vi startet for alvor vårt nye liv.

Kategorier
Boligbyggelag Elbil Heis Husbanken Klima og miljø Oppgradering Plan- og bygningsloven Tore Johannesen

Klart for bærekraftige grep i gamle bygg?

Ut fra et bærekraftperspektiv skal ikke bygninger nå rives, men heller bevares og ombygges. Da er det jo flott at vi i Norge har en eieform til boligblokker som nærmest gir en evigvarende garanti mot riving!

Kategorier
Boligbygging Boligpolitikk Eldre Tonje Rock Løwer Ungdom

Boligpolitikk – en joker i kommunepolitikken

Boligen kan symboliseres med veggene som rammer inn livet vårt – i alle livets faser. En god boligpolitikk derimot, skaper rammene for levende og attraktive lokalsamfunn der folk ønsker å bo, jobbe og engasjere seg.

Kategorier
Bente Johansen Boligmarkedet Eldre

Flytter flere eldre til aldersvennlige boliger

Det bygges mange leiligheter om dagen – lokalisert sentralt til butikker og servicetilbud, og boligene er godt tilrettelagt for eldre. Mange eldre flytter til disse boligene, men hvor mange flytter – og flytter flere nå enn før til en enklere hverdag?

Kategorier
Boligbygging Boligpolitikk Stian Oen

Blir det flere byvekstavtaler?

Bedre boområder, mer velfungerende kollektivtrafikk og mer fritid for folk flest kan bli resultatet av byvekstavtalene, skriver Stian Oen. Flere vil med!

Kategorier
Bente Johansen Eldre Heis Oppgradering Statsbudsjett

Hjelp til å være selvhjulpen

Når de store etterkrigskullene om 5 til 10 års tid kommer i en alder da omsorgsbehov oppstår, vil ikke dagens nivå på tjenestetilbudet strekke til.

Kategorier
Bente Johansen Eldre Oppgradering

Gode boliger betyr trygghet, tilgjengelighet og trivsel

I Dagsavisen 25. september er forsker Einar Vetvik urolig for eldrebølgen. NBBL mener et viktig svar på utfordringen Vetvik tar opp, er gode og trygge boliger for eldre som kan bo mest mulig selvhjulpne i egne boliger.

Kategorier
Boligbyggelag Boligbygging Boligmarkedet Boligsamvirket Thor Eek

Boligbyggelagene er ikke helt som andre boligutviklere

I Aftenpostens A-magasin fredag 26. mai er det en stor reportasje om Obos. Her presenteres boligbyggelagets utvikling fra å være hovedstadens sosiale boligbygger fra starten i 1929 til i dag å være Norges desidert største boligutvikler.

Kategorier
Boligbyggelag Boligbygging Boligsamvirket Tonje Rock Løwer

Samvirkemodellen på catwalken

Boligsamvirke er en gammel samvirkemodell som har kledd seg om i moderne klær, men beholdt sjela og prinsippene til tross for nye moter.

Kategorier
Eierseksjonsloven Henning Lauridsen

Kommentarer til ny eierseksjonslov

Regjeringen skal ha ros for en rekke forslag til forbedringer og klargjøringer som NBBL mener vil være gode tiltak. Men loven kan bli enda bedre ved å gjøre ytterligere justeringer.