Kategorier
Boligbygging Byutvikling Ketil Krogstad Plan- og bygningsloven

Kommune og stat, hver sin spagat

Det er landets kommuner som har ansvar for å drive samfunnsplanlegging og byutvikling. Men det fritar ikke staten for ansvar. På langt nær.

Kategorier
Boligbygging Boligpolitikk Byggeregler Byutvikling Ketil Krogstad Plan- og bygningsloven

Er økt boligbygging et spørsmål om holdninger?

Blir det raskere, enklere og billigere å bygge boliger her i landet den dagen vi slutter å gjøre boligbygging til et problem?