Borgerlig bolig-paternalisme

Med unntak av noen små mindre dipp har boligprisene pekt oppover i mer enn 25 år. Dette har gitt mange godt voksne en solid egenkapital, mens det samtidig har skapt en høy terskel inn i boligmarkedet for de unge. Fra ulike deler av det politiske landskapet har det derfor blitt framført bekymringer på vegne av dem som ikke får hjelp hjemmefra til å kjøpe sin første bolig.

Åtte argumenter for økt rente

I dagens avis mener fire av fem deltagere i DNs rentepanel at Norges Bank feilaktig setter opp renta på torsdag. Jeg er uenig. Norges Bank gjør rett når de hever renta.