Kategorier
Boligøkonomi Bolighandel Boligmarkedet Boligpolitikk Henning Lauridsen Uncategorized

Forslag til nye boligregler vil gi flere konflikter

Særlig boligselgere kommer dårlig ut i regjeringens nye forslag til tryggere bolighandel. Det er viktig å huske at både kjøper og selger er forbrukere og trenger forbrukervern, mener Henning Lauridsen.

Kategorier
Boligbyggelag Boligbygging Boligmarkedet Borettslag Byutvikling Husbanken Oppgradering Tettstedsutvikling Tore Johannesen

Oppgradering er byfornyelse

Større moderniseringsutfordringer i områder med konsentrert boligbebyggelse havner raskt i skjæringspunktet mot byfornyelse. Det er mange gode grunner til å få i stand dette, men ikke uten offentlig deltakelse.

Kategorier
Boligøkonomi Boligmarkedet Boligpolitikk Christian Frengstad Bjerknes Regjeringen Ungdom

10 tanker om boliglånsforskriften

Alle som er litt mer enn gjennomsnittlig interessert i boligpriser og boligmarkedet har ventet i spenning på Finanstilsynets innstilling til boliglånsforskriften. I går ettermiddag kom endelig anbefalingen.

Kategorier
Boligbygging Boligmarkedet Christian Frengstad Bjerknes

Boligbyggingen vil falle mer

Igangsettingen faller fordi boligbyggerne tilpasser seg lavere nyboligsalg og utsetter enkelte prosjekter. Nyboligsalget vil imidlertid bedres hvis boligprisene tar seg opp i løpet av 2018.

Kategorier
Boligbyggelag Boligmarkedet Leie-til-eie Statsbudsjett Thor Eek Ungdom

Leie til eie – nye signaler fra regjeringen?

Høstens statsbudsjett, opposisjonens alternative budsjetter, samt finanskomiteens budsjettinnstilling viser klart at partienes engasjement rundt leie-til-eie lever i beste velgående.

Kategorier
Bente Johansen Eldre Heis Oppgradering Statsbudsjett

Hjelp til å være selvhjulpen

Når de store etterkrigskullene om 5 til 10 års tid kommer i en alder da omsorgsbehov oppstår, vil ikke dagens nivå på tjenestetilbudet strekke til.

Kategorier
Boligmarkedet Regjeringen Statsbudsjett Tore Johannesen Ungdom

Statsbudsjett 2018: Ungdom har ingen grunn til å juble

I forbindelse med valgkampen lanserte NBBL forslag på fem tiltak som kunne gjøre det enklere for ungdom på boligmarkedet. Nå foreligger regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018, og ungdommen har ingen grunn til å juble.

Kategorier
Bente Johansen Eldre Oppgradering

Gode boliger betyr trygghet, tilgjengelighet og trivsel

I Dagsavisen 25. september er forsker Einar Vetvik urolig for eldrebølgen. NBBL mener et viktig svar på utfordringen Vetvik tar opp, er gode og trygge boliger for eldre som kan bo mest mulig selvhjulpne i egne boliger.

Kategorier
Boligøkonomi Bolighandel Boligmarkedet Henning Lauridsen

NBBL er for trygg bolighandel

Kjøp av bolig er for de fleste den største investeringen man gjør. Det er derfor viktig at det skjer i ordnede former, og at det ikke blir flere konflikter enn nødvendig.

Kategorier
Boligøkonomi Boligmarkedet Christian Frengstad Bjerknes

Hvordan vi tolker boligprisutviklingen i august

Det var uvanlig stor interesse knyttet til boligprisstatistikken denne uken. Endelig kom august-tallene. Der juli-måned er preget av tynne salgsvolum og usikker informasjonsverdi, er august desto mer toneangivende.