Kategorier
Boligmarkedet Boligpolitikk Stian Oen Ungdom

Mer startlån eller mykere forskrift?

Mange er opptatt av unges situasjon på boligmarkedet i forbindelse med debatten om boliglånsforskriftens videre eksistens. Venstres Abid Raja mener forskriften må la førstegangskjøpere og unge nyte godt av bankenes såkalte slingringsmonn på ti prosent.

Kategorier
Podcast

Boligpodden #1: Startlån, crazy boligprisvekst og basar med Leif Juster

Vi har gleden av å gi deg første episode av vår podcast Boligpodden. I den aller første episoden fokuserer vi på startlån. Hva er egentlig startlån og hvorfor vil NBBL utvide ordningen? Er boliglånsforskriften hot or not? Og hvorfor har Lina snakket med Leif Juster på telefon?

Kategorier
Boligøkonomi Boligpolitikk Husbanken Regjeringen Tore Johannesen Ungdom

Trøblete vingling i eierlinja

Finansminister Siv Jensen sa nylig på Eiendom Norges konferanse at «regjeringen vil at flere skal ha mulighet til å eie egen bolig». Samtidig forsvarte hun en streng boliglånsforskrift, som utvilsomt gir færre med liten egenkapital mulighet til å bli eiere av egen bolig.

Kategorier
Boligøkonomi Boligmarkedet Boligpolitikk Stian Oen Ungdom

Boliglånsforskriften – for hvem?

Boliglånsforskriften er først og fremst er et virkemiddel som er rettet inn mot husholdningenes låneopptak – og ikke boligmarkedet som sådan. Dette understreket Finanstilsynets direktør Morten Baltzersen da han nylig la frem tilsynets vurdering av boliglånsforskriften.

Kategorier
Boligøkonomi Boligmarkedet Husbanken Leie-til-eie Thor Eek Ungdom

Trenger mer startlån

Det er svært positivt at landets kommuner nå benytter både bostøtte, startlån og kommunale leie-til-eiemodeller til å skaffe egen eid bolig til de som trenger det mest. Vi trenger at ulike ordninger brukes sammen med hverandre for å hjelpe flest mulig inn i boligmarkedet.

Kategorier
Boligpolitikk Regjeringen Stian Oen

Det regjeringsplattformen ikke sier

NBBL er fornøyd med en rekke punkter i den nye regjeringsplattformen som ble presentert 14. januar. Samtidig er det flere viktige boligpolitiske saker som glimrer med sitt fravær i den nye regjeringens styringsdokument.

Kategorier
Boligpolitikk Statsbudsjett Stian Oen

Ny regjering – ny boligpolitikk?

Det er fristende å svare «Nei» på spørsmålet. Selv om regjeringsforhandlingene er i gang, vil en eventuell ny regjering av H, Frp og Venstre fortsatt være en mindretallsregjering. Og selv om regjeringen utvides er det ingenting som tilsier at flertallene som dannes i boligsakene på Stortinget kommer til å se annerledes ut.