Kategorier
Bård Folke Fredriksen Bærekraft Borettslag Elbil Klima og miljø Sameie

Nytt forslag gjør strømsparerne til taperne

NVEs forslag til strømprising gjør det mindre lønnsomt å spare strøm. Ikke mer gunstig, slik man skulle tro myndighetene ønsker. La oss ikke la mål om nullutslipp og energisparing undergraves av dårlig utformede strømprismodeller.

Kategorier
Boligøkonomi Boligbygging Byggeregler Ketil Krogstad

Oppgradering av bolig – når det beste blir det godes fiende

Hva pokker betyr det å vise at «det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader»?