Kategorier
Boligmarkedet Christian Frengstad Bjerknes

Sjeføkonomens blikk: Invertert rentekurve. This time is different?

En invertert amerikansk rentekurve skaper frykt for resesjon, med rette. En resesjon i USA vil også ramme norsk økonomi og dermed både boligprisene og byggeaktiviteten her hjemme.

Kategorier
Boligmarkedet Christian Frengstad Bjerknes

U-sving fra Fed

På gårsdagens rentemøte endret Fed kurs fra gradvise renteøkninger til «vent og se». Og ikke nok med det, de endrer kommunikasjonen rundt den beryktede balansen (les: quantitative easing). Ringvirkningene kan føles helt inn i det norske boligmarkedet.